ALV 2020

Verplaatsing Algemene Leden Vergadering naar online vergadering!

Als gevolg van de onzekerheid omtrent de duur van de richtlijnen van het RIVM hebben we moeten besluiten om de Algemene Leden Vergadering te verplaatsen naar een online vergadering op maandag 29 maart 2021 om 19:30 uur.

Het is erg jammer dat het dit jaar niet tijdens een min of meer traditioneel diner bij een van onze leden gehouden kan worden. 

We beseffen ons terdege dat dit ook een enigszins technische uitdaging is, maar de meesten van ons zullen het afgelopen jaar wel de nodige ervaringen opgedaan hebben.

Iedereen die zich aanmeldt zal minimaal drie dagen vooraf een linkje ontvangen van Google Meet om online deel te kunnen nemen aan de vergadering. De link zal voor 19:00 uur al toegankelijk zijn. Ook zullen er enkele huisregels gelden zoals microfoon uit, vragen stellen via chat en de voorzitter zal steeds max. 1 persoon aan het woord kunnen laten.

Bekijk hier de agenda van de vergadering waarbij punt 9 (voorstel contributie 2021-2022) nieuw is toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke agenda. Zie tevens de notulen van vorige vergadering.

We beginnen wel met een 'schone lei' voor het aanmelden, dus mocht je je eerder al aangemeld hebben via de oorspronkelijke uitnodiging graag nogmaals aanmelden middels onderstaande button.

We zien jullie graag tijdens de online vergadering en anders hopelijk snel weer in andere omstandigheden.
 
Aanmelden online ALV